Organizujemy szkolenia które w optymalny sposób zaspokajają potrzebę podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. W zależności od Waszych potrzeb organizujemy szkolenia ogólnodostępne lub też projekty szkoleniowe „szyte na miarę”. Oferta szkoleniowa obejmuje przede wszystkim aspekty związane z wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo dbając o Wasz czas i wygodę jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w miejscu i czasie przez Was wybranym.


AKTUALNE SZKOLENIA - kliknij w interesujący Cię temat:

I. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH SME INSTRUMENT W PROGRAMIE HORYZONT 2020 KOMISJI EUROPEJSKIEJ

II REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020