Odbiorcami i beneficjentami usług doradczych i szkoleniowych SDE były lub są aktualnie:

ministerstwa:

 
Edukacji Narodowej  
Pracy i Polityki Społecznej  
Rozwoju Regionalnego  
Spraw Wewnętrznych i Administracji - list referencyjny
Zdrowia - list referencyjny

 

agencje i instytucje publiczne:

 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Agencja Rozwoju Mazowsza  
Centrum Edukacji Sp. z o.o.  
Centralna Komisja Egzaminacyjna - list referencyjny
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  
Centrum Projektów Europejskich  
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  
Fundusz Współpracy  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - list referencyjny
Polska Organizacja Turystyczna  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - list referencyjny
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - list referencyjny

 

urzędy marszałkowskie województw:

 
Kujawsko-Pomorskiego  
Lubelskiego  
Małopolskiego  
Podlaskiego - list referencyjny
Warmińsko Mazurskiego - list referencyjny

 

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 
Gmina Radgoszcz  
Urząd Miasta Bydgoszcz  
Urząd Miasta Olsztyn - list referencyjny
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - list referencyjny
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu  

 

oraz:

 
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie  
Akademia Pedagogiki Specjalnej - list referencyjny
Bieszczadzka Agencja Rozwoju  
Business 4 Business Professional Training - list referencyjny
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  
Centrum Szkolenia Policji  
Ekspert-Sitr Spółka z o.o. - list referencyjny
Encom - list referencyjny
Europoint  
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - list referencyjny
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  
Grupa Orlen  
Infox - Centrum Zarządzania Jakością - list referencyjny
Instytut Audytu i Ewaluacji - list referencyjny
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - list referencyjny
Krajowa Agencja Informacyjna  
Opolski Park Naukowo Technologiczny  
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  
Phin Consulting - list referencyjny
Podlaskie Centrum FRDL  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach  
Regionalne Ośrodki EFS  
Searchlight - list referencyjny
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących–CROSS - list referencyjny
Time for You Anna Korzeniewska  
Uniwersytet Jagielloński  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
Uniwersytet Warszawki  
Usługi Projektowe Wojciech Radecki - list referencyjny
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu - list referencyjny
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej  
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych  
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku  
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa