____________________________________________________________________________________________________

Studio Doradztwa Europejskiego

ul. Kochanowskiego 8A/49
01-864 Warszawa
tel. (022) 215 10 55
fax. (022) 295 12 64
e-mail: biuro@sde.com.pl
NIP: 551-201-25-46